fi

ProEt Oy – koulutuksella kohti eettisyyttä

ProEt Oy:n arvokkain tehtävä on luoda yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä tarjoamalla etiikan täydennyskoulutusta ja konsultointia.

ETIIKKAA! -koulutukset ovat kaikille avoimia, joita kiinnostaa pohtia etiikan kysymyksiä ja haluavat kehittyä ammattilaisena eettisten kysymysten ratkaisijana. Koulutuskalenterissa julkaistaan kunkin lukukauden ja eri paikkakunnilla toteutettavat etiikan koulutuspäivät, joihin voi vapaasti ilmoittautua.

ETIIKKAA! -verkossa on uusi koulutuspalvelu, joka mahdollistaa etiikan opiskelemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssit järjestetään Moodle -alustalla, jota on helppo käyttää. Sieltä löytyvä verkkokoulutuksen videot ja tehtävät. Ilmaisessa ETIIKKAKOULUSSA käsitellään lyhyissä opetusvideoissa etiikan keskeisiä käsitteitä.

ETIIKKAKORTTI® -täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

Koulutuspalveluja tuotetaan sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelualan henkilöstölle liiketaloudellisesti tehokkaasti ja kannattavasti. Toiminnallinen ja taloudellinen kasvu toteutuvat maltillisesti.

Yrittäjä Annu Haho

ProEt Oy:n takana on yrittäjä, TtT Annu Haho, jolla on vuosikymmenien kokemus etiikasta osana sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia ja konsultointia.

ProEt Annu Haho

Koulutukset

  • 2015 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Rastor Oy
  • 2013 Tuote- ja palvelukehittäjän erikoisammattitutkinto, Rastor Oy
  • 2006 Terveystieteiden tohtorin tutkinto, Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos
  • 1996 Terveydenhuollon maisterin tutkinto, Oulun yliopisto, Hoitotieteen laitos, Terveydenhuollon hallinnon ja opettajan suuntautumisvaihtoehdot
  • 1994 Erikoissairaanhoitajatutkinto, lastensairaanhoito, Oulun Terveydenhuolto-oppilaitos
  • 1988 Sairaanhoitajatutkinto, Oulun sairaanhoitajaopisto
  • 1984 Ylioppilas, Oulun Lyseon lukio

 

ETIIKKAA! -koulutukset

Tarjolla on useita peruskursseja, jotka julkaistaan lukukausittain Koulutuskalenterissa. Vaihtuvia kursseja järjestetään lisäksi eri asiantuntijoiden kanssa yhdessä. Kursseja järjestetään neljällä eri paikkakunnalla, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Niitä voi tilata myös työyhteisöön, jos kiinnostuit, ota yhteys. Peruskurssit sisältävät työkirjan, josta löytyy luentomateriaali, kehittämistehtävät ja kattava lähdeluettelo.

Peruskurssit:

- Etiikan peruskysymyksiä lääkäreille ja sairaanhoitajille

- Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan eettinen kohtaaminen

- Hyvä asiakaspalvelutyö

- Hyvä asiakaspalvelutyön johtaminen

- Hyvä työyhteisö

- Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito

- Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet

- Kärsimyksen tunnistaminen ja lievittäminen

- Sovittelemisen etiikkaa työyhteisössä

- Työntekijän eettinen kuormittuminen

- Vanhustyön eettiset periaatteet

Vaihtuvia kursseja

- Vastuullisuus, innovaatiot ja etiikka sosiaali- ja terveysalan murroksessa

- Vanhuusoikeus ja etiikka

 

ETIIKKAA! verkossa

TERVETULOA opiskelemaan etiikkaa verkkoon! Kurssit soveltuvat niin yksityisten henkilöiden, työntekijöiden kuin työyhteisöjenkin käyttöön, jotka kohtaavat eettisiä kysymyksiä ja ristiriitatilanteita ja haluavat ratkaista niitä. Osallistumalla kurssiin voit kehittää eettisiin ilmiöihin liittyvää havainnointikykyäsi ja laajentaa omaa katsantokantaasi. Voit oppia itsestäsi, työtovereistasi tai asiakkaistasi sekä ymmärtää ihmisten välisiä suhteita yhä enemmän, kun saat tässä tilaisuuden keskittyä tarkastelemaan ympäröivää maailmaa etiikan näkökulmasta. Kaiken lisäksi eettinen päätöksentekotaitosi vahvistuu. Tämä puolestaan vähentää ratkaisujen tekemiseen liittyvää henkistä stressiä. Eettinen osaaminen on ammatillisen toiminnan välttämätön edellytys, mutta se rikastuttaa meitä myös ihmisinä.

Verkkokurssit (Moodle -alustalla):

- Verkkovalmennus: Työyhteisön arvotietoisuus (12 osainen)

- Osastotunti 1-6:

    - Osastotunti 1: Konfliktin tunnistaminen

    - Osastotunti 2. Konfliktin sovitteleminen

    - Osastotunti 3. Arvosieppari työyhteisössä

    - Osastotunti 4. Eettisen perustelun tikapuut

    - Osastotunti 5. Hyvän potilastyön ja asiakaspalvelun perusteita

    - Osastotunti 6. Sensitiivisyys ja sen edut potilas- ja asiakastyössä

    - Osastotunti 7. Hyvän opiskelijaohjauksen perusteita

- Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osa 1, 2 ja 3. 

- Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen

Ilmainen ETIIKKAKOULU. Sisältää lyhyitä etiikan keskeisiä käsitteitä kuvaavia video-opetustuokioita.

ETIIKKAKORTTI®

Perustason ETIIKKAKORTTI® 5 opintopistettä

Sisällöt:

- Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen 1 op

- Eettinen päätöksentekoprosessi 1,5 op

- Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen 1,5 op

- Asiakkaan ja potilaan oikeudet sekä itsemäärääminen 1 op

 

Erityistason ETIIKKAKORTTI®:

 

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä  2 op

Kriittisesti sairaan hoidon eettisiä kysymyksiä 2 op

Mielenterveysasiakkaan hoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä  2 op

Vammaispalveluun liittyviä eettisiä kysymyksiä  2 op

Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito  2 op

Hyvä työyhteisö  2 op

Hyvä johtaminen ja esimiestyöskentely  2 op

Työelämän ohjauksen etiikkaa   1 op

Sovittelemisen etiikkaa  1 op

Muutoksen hallintaan liittyviä eettisiä ratkaisuja  1 op

Asiakassuunnitelman ja potilaskertomuksen laatimisen periaatteita  1 op

Haastavien kohtaamistilanteiden eettisiä ratkaisuja 2 op

Potilaan kärsimyksen tunnistaminen ja lievittäminen  1 op

Eettinen kuormittuminen ja sen torjumisen keinoja  2op

Lääkehoidon eettiset kysymykset  1 op

 

Vanhustyön ETIIKKAKORTTI® 3 op

Sisältö: 

- Vanhuksen tarina, Vanhuksen ja omaisten kohtaaminen (1op)

- Eettiset ratkaisut vanhustyössä: Arvotietoisuus, ammatillisuus, Työntekijän rohkeus ja eettinen toiminta (1 op)

- Vastuullinen vanhustyön palvelukulttuuri (1 op)

 

Kärkitason ETIIKKAKORTTI®

Etiikan teoria ja tutkimusmetodiikka  2 op

Soveltava etiikka 2 op  

Haku ETIIKKAKORTTI® täydennyskoulutuksiin on alkanut. Sinne voi ilmoittautua vapaasti ilmoittautumislomakkeen kautta. Organisaatiot voivat myös tilata työntekijöilleen ETIIKKAKORTTI® täydennyskoulutuksia.

ETIIKKAKORTTI® OSA I sisältää perustasosta Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen (1 op) ja Asiakkaan ja potilaan ammatillinen kohtaaminen (1 op). Osa opiskelusta on itsenäistä ja tapahtuu verkossa, luentopäivässä käydään läpi molempien teemojen yhteenveto.

ETIIKKAKORTTI® OSA I sisältää perustasosta Eettinen päätöksentekoprosessi (1 op) ja Asiakkaan ja potilaan oikeudet sekä itsemäärääminen (1 op). Osa opiskelusta on itsenäistä ja tapahtuu verkossa, luentopäivässä käydään läpi molempien teemojen yhteenveto.

ProEt Oy:n tietosuojakäytäntö

 

EU-tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan 25.5.2018 huomioimme seuraavia asioita asiakastietojen käsittelyssä:

1. ASIAKKAAN TIETOJEN KERÄÄMINEN

- Keräämme asiakkaalta koulutukseen osallistumiseen tarvittavia tietoja, joita ovat sähköpostiosoite, erityisruokavalio (mikäli asiakas haluaa ilmoittaa), työnantaja, työnantajan osoite ja maksuliikennetiedot (mikäli asiakas maksaa itse, niin hänen maksuliikennetiedot)

2. ASIAKKAAN TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

- Säilytämme asiakkaan luovuttamia tietoja vain omassa tietokannassa (kovalevyllä ja asiakastietokansiossa). Tietoja ei pääse ulkopuoliset käyttämään eikä kopioimaan

- Säilytämme tiedostossa vain asiakkaan työroolissa luovuttamia tietoja, kuten sähköpostiosoitetta ja työnantajan osoite- sekä maksuliikennetietoja

- Luovutettuja tietoja ei välitetä ulkopuolisille tahoille.

3. ASIAKKAAN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN

- Käytämme asiakkaan tietoja yhteydenottotilanteissa, kun informoimme koulutuksista tai muista palveluista

- Uutiskirjeen lähettämisessä käytämme asiakkaan sähköpostiosoitetietoa

- Erityisruokavaliotiedon välitämme ravintolapalvelujen tuottajalle anonyymisti

4. ASIAKKAAN OIKEUS PYYTÄÄ SELOSTUS TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄ

- Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää tarkempi selostus tietojensa keräämisestä, säilyttämisestä ja käyttämisestä ottamalla yhteyden tietosuojasta vastaavaan henkilöön: Annu Haho, annu.haho(at)proet.fi, p.0400 592 262

Meille on tärkeä toimia luottamuksellisesti. Toivomme, että voimme jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessakin.