fi gb

ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

2.3.2020 klo 11.34
Hyvä ilmapiiri on tämän päivän työyhteisöjen superfoodia. Ilmapiiri toimii työyhteisön hyvinvoinnin mittarina. Sen kautta voidaan välittömästi ja nopeasti aistia toimintatapojen sujuvuutta, erilaisten ajattelumallien suvaitsemista ja erilaisia kokemuksia arvokkuudesta. Myös potilaan ja asiakkaan tavoitteisiin pääseminen sekä heidän kokemuksensa kertovat työilmapiirin tilasta.