Etiikan täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
fi gb

ProEt – koulutuksella kohti eettisyyttä

Etiikan täydennyskoulutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava ProEt Oy toteuttaa arvokkainta tehtäväänsä luomalla inhimillistä asiakaspalvelua ja tervehenkistä työyhteisöä yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa. ProEtin tarjoamissa täydennyskoulutusohjelmissa ammattilaisten eettinen osaaminen ja asiakaspalvelutaidot vahvistuvat ja innostus työyhteisön eettisen ilmapiirin kehittämiseen kasvaa.

13.11.2021 klo 14.29
Tutustuminen työelämään ja tulevan ammatin harjoitteleminen aidossa ympäristössä kuuluu oleellisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden etuoikeuksiin. Työelämän oppiminen edistää opiskelijan työelämätaitoja ja tiedon soveltamista, ammatillista kasvua, ammatti-identiteetin löytymistä ja eettisen tiedon syventämistä. Lisäksi opiskelija pääsee harjoittelemaan yhteistyö- ja verkostoitumistaitojaan tiimeissä. Opiskeleminen ohjatussa työelämässä on tänä päivänä monipuolista, innovatiivista ja tavoitteellista! Uuden lainsäädännön myötä työelämäoppimisen ja opiskelun henkilökohtaistamisen mahdollisuuksia lisättiin niin ammatillisissa oppilaitoksissa (531/2017) kuin ammattikorkeakouluissakin (932/2014). Työelämän ohjaajien ja opettajien tehtävänä on luoda opiskelijoille tavoitteellisia oppimisympäristöjä. Se tekee ohjaamisesta kaikille osapuolille kiinnostavan ja vastuullisen.